skip to Main Content
  • FRACTAL
    BRUG NAAR HET HIERNAMAALS

Het is 2036. In het laboratorium van SITCO in Colorado vinden experimenten plaats in het kader van het AfterLife Project. Een team van natuurwetenschappers, medici en deskundigen op het gebied van bijna-doodervaringen zoeken naar een antwoord op de vraag of er leven is na de dood. Zij denken een methode te hebben gevonden om de reis naar het hiernamaals te kunnen maken. Bij deze methode wordt getracht mensen een bijna-doodervaring te laten ondergaan waarbij zij dichtbij of zelfs over de grens van de dood heen gaan en daarna weer terugkeren in het aardse leven.
Het Project is zeer omstreden en stuit op veel verzet, met name uit religieuze hoek. Enkele kerkgenootschappen hebben deze praktijk daarom voorgelegd aan de Internationale Ethische Raad van de Verenigde Naties die zal bepalen of dergelijke experimenten moeten worden verboden.

De initiatiefnemers van het project worden door de rechters ondervraagd. Zij proberen de Raad duidelijk te maken welke grote technologische vooruitgangen er de laatste decennia geboekt zijn in de natuurwetenschappen en de medische wereld. Volgens hen kan een verband worden gelegd tussen deze kennis en de bijna-doodervaringen die vele mensen ondergaan.
Tijdens de hoorzittingen gaan de experimenten gewoon door, in het diepste geheim.
Wordt het antwoord over het leven na de dood gevonden voordat de Raad tot een uitspraak komt?

Ik zie ze nu duidelijk in hun witte jassen, ze zijn druk in de weer machines aan mijn lichaam te koppelen. Na de extreme kou ben ik er opnieuw uitgeglipt. Ik hang bovenaan het plafond. De EEG op de hartmonitor laat een vlakke lijn zien, het bloed is opgevangen, de procedure is in volle gang. Isabela is nerveus, ik probeer haar te bereiken maar ze merkt het niet.
Ik kijk in het laboratorium, 3 personen schijndood onder geïnduceerde hypothermie, gekoeld in speciaal geïsoleerde thermoszakken tot een temperatuur van net boven het vriespunt. Hoeveel van ons zullen er ditmaal terugkeren?

"Wat een gaaf idee om die onderwerpen samen te voegen in fictievorm'

- Govert Schilling

Reviews

Een revolutionaire tekst die tot denken aanzet!

Uit de Kunst Vertalingen

Een revolutionaire tekst die tot nadenken aanzet!

Uit de Kunst Vertalingen

Een revolutionaire tekst die tot denken aanzet!

Uit de Kunst Vertalingen

Back To Top