skip to Main Content
Zijn Mensen Die In Coma Zijn Geraakt En Hersendood Zijn Verklaard Wel Echt Dood?

Zijn mensen die in coma zijn geraakt en hersendood zijn verklaard wel echt dood?

Alle aspecten van ons bewustzijn zijn onderling verbonden. Ons waakbewustzijn dat we dagelijks ervaren, evenals het besef dat we bestaan (zelfbewustzijn), dat we een waarneming doen of dat we herinneringen hebben. Het feit dat we kunnen denken over wat we denken, of dat we kunnen beseffen dat we dromen (in lucide dromen), zijn weer andere aspecten van ons persoonlijk bewustzijn. Volgens psychiater en psycholoog Carl Jung is het ‘ik’ onze waakbewustzijn, en is ons ‘zelf’ een ruimer aspect om het ‘ik’ heen dat zowel het bewuste als het onbewuste deel van de persoonlijkheid omvat. Wij kunnen informatie ontvangen uit de non lokale ruime (zoals herinneringen en kennis en associatieve gedachten) met onze vrije wil, onze aandacht en ons waakbewustzijn. Maar er zijn aspecten van het persoonlijk onbewuste die alleen via dromen, meditatie of hypnose kunnen worden ervaren, of tijdens een bijna-dood ervaring of na de werkelijke dood. Dit non lokale of collectief onbewuste is onbegrensd en stijgt uit boven het individuele en verbindt de mens met een wereld buiten tijd en ruimte. Dit eenheidsbewustzijn verschilt van alle andere niveaus van bewustzijn omdat het alle niveaus of aspecten van het bewustzijn omvat. Dit bewustzijn is op elk moment in het heden (‘nu’) aanwezig. Hier bestaat geen verleden of toekomst. Hier bestaat geen begin of einde. Hier bestaat geen grens tussen zelf en niet-zelf. Alles is met elkaar verbonden. Hier is een grenzeloze eenheid. Het ‘eeuwige nu’ of het ‘tijdloze moment’ is bewustzijn.

Mensen die in coma zijn geraakt bevinden zich in dit ‘eeuwige nu’, zijn bevinden zich in een andere dimensie, ze kunnen ons wel horen maar kunnen geen contact met ons maken; net zoals dat wij geen contact kunnen maken met de andere dimensies terwijl die er wel zijn. Onze zintuigen zijn niet toereikend.

Zijn mensen die in coma en hersendood zijn verklaard wel echt dood? Of bevinden zij zich in een andere dimensie en kunnen toch weer terugkeren naar dit aardse leven?

Is hersendood wel dood of is dit het begin van een stervensproces dat uren tot dagen kan duren? En wat gebeurt er tijdens het stervensproces met het bewustzijn?

Is er nog sprake van bewustzijn wanneer iemand definiteif is overleden en het lichaam koud is?

In mijn boek een uitgebreide analyse en verklaring…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top